15 d'octubre de 2020 tgd

Glossari del màrqueting digital, tot el que has de saber

Segur que fa temps que veus paraules anglosaxones i sigles estranyes, i d’altres que ja te n’has fet amic. A continuació et mostrem els termes més utilitzats i que has de conèixer per anar pel nou món digital amb total confiança.

KPI

Aquestes sigles en anglès, Key Performance Indicator, són mètriques o ratis per mesurar si les teves accions digitals estan aconseguint els teus objectius marcats o no. Són les dades bàsiques que tota empresa necessita saber pel bon funcionament del seu negoci i de les seves campanyes. Existeixen molts indicadors i cada empresa haurà de seleccionar aquells que mesurin el que més els interessi. Un KPI pot ser un número o percentatge, però el que és imprescindible és que indiqui una dada rellevant pel funcionament del teu negoci i/o campanya digital. Alguns exemples de KPIs més utilitzats són, el ROI, conversions, taxa d’abandonament, taxa d’abandonament del carret de compra, etc.

Conversió

Una conversió es pot donar de moltes maneres, però podem definir conversió per aquella acció que fa un usuari que hàgem marcat com un objectiu. És a dir, des de comprar els nostres productes, visitar una pàgina X, fer clic a un botó, estar a la pàgina més de X temps, veure més de X pàgines per sessió… Per això cal definir els objectius i poder així mesurar les conversions adequades.

Engagement

Literalment es pot traduir com compromís. Es tracta d’un dels termes més utilitzats i més de moda del màrqueting digital. L’engagement mesura el grau en què un consumidor interactua amb la marca. L’entorn que s’utilitza més aquest terme és quan parlem de les xarxes socials, així doncs, l’engagement a Instagram seran els likes, comentaris, que fan els seguidors o usuaris dels teus posts.

CPC

El rati cost per clic, mesura quan ens costa cada clic d’una campanya de publicitat, ja sigui a les XXSS, Adwords, etc. serà un indicador clau per conèixer el funcionament de la campanya. No existeix un CPC de referència, ja que cada marca, campanya, segmentació poden fer variar molt aquest indicador.

CPA

El cost per adquisició ens indica, també dins d’una campanya de publicitat digital, quant ens costa un nou client. Relaciona les adquisicions aconseguides amb el cost de la campanya.

CPL

El cost per lead (usuari que ens ha deixat les seves dades a la nostra web), és una ratio similar a l’anterior (si tenim en compte que una adquisició és un lead) i indica quant ens costa aconseguir un lead a través d’una campanya de publicitat, dividint els leads aconseguits pel cost de la campanya.

CAC 

El cost d’adquisició de client es refereix a la inversió econòmica que hauràs de realitzar per aconseguir que un consumidor potencial adquireixi els productes o serveis i es converteixi en client.

CTR

En anglès Click Through Rate, es la ràtio que indica quants clics hem aconseguit en relació amb la totalitat d’impressions. En altres paraules, ens indica l’interès de l’anunci, a un % major, més interès per l’anunci. Un CTR baix, ens indica que la creativitat, text, oferta no és prou rellevant per als usuaris que la visualitzen.

ROI

En anglès, Return of Investment, indica el retorn de la inversió. Normalment en l’entorn del màrqueting digitla s’utilitza molt per avaluar el rendiment de la inversió d’una acció específica realitzada, com una campanya de publicitat. Per a calcular-lo, dividirem el benefici de l’acció entre el cost total de la inversió. Aquesta ràtio, ha de ser positiu, que indicarà el que hem guanyat.

Bounce Rate

O taxa d’abandonament, és la ràtio que indica quants usuaris han visitat la nostra web i han marxat sense fer cap mena d’acció. Si tenim un 70% de ràtio d’abandonament, ens està indicant que 70 de cada 100 persones entren a la nostra web i marxen. Això ens pot indicar molts aspectes; el contingut que han trobat no era el que esperaven, temps de càrrega de pàgina alta, no responsive (per a mòbils o tablets), l’oferta que anunciàvem no era interessant… Aquesta ràtio es pot avaluar per cada pàgina o secció de la nostra web, per una campanya de publicitat, o en general. És un rati interessant a tenir en compte.

CRM

En anglès, Customer Relationship Management. Es tracta d’una aplicació que permeti centralitzar en una única base de dades totes les interaccions entre una empresa i els seus clients, amb l’objectiu de millorar l’atenció al client i alhora permeti plantejar campanyes de màrqueting més efectives.

Churn Rate

Aquesta taxa indica els clients que s’han donat de baixa a una subscripció que hem pogut crear, com per exemple una newsletter. Es calcula amb el número de subscriptors perduts durant un període de temps entre el número de subscriptors que teníem a l’inici del període. S’acostuma a mesurar de forma mensual, però això dependrà de cada negoci.

Open rate

Dins de les accions d’emailing, aquesta dada ens diu la taxa d’obertura dels correus enviats. Per tant, ens indicarà l’interès per part dels usuaris que han rebut la comunicació amb el correu rebut. L’assumpte del correu jugarà un paper clau, així com el dia i hora de l’enviament.

Branded content

Contingut de marca, es tracta de crear contingut de qualitat per a la pàgina web, xarxes socials, però sense ser promocional. Continguts originals que tenen relació amb la marca o negoci amb la intenció de buscar i captar l’interès per part dels usuaris. Aquestes accions serveixen per millorar el posicionament de la pàgina.

UX

User experience, o experiència d’usuari, es refereix a la facilitat i grau de satisfacció que un usuari rep després d’haver visitat la nostra pàgina web. Hi ha molts factors que depenen de que l’experiència d’usuari sigui alta, com per exemple; el disseny, càrrega de la pàgina, facilitat de navegació, links a altres continguts, contingut ben estructurat… No es pot calcular, però l’hem de controlar perquè els usuaris tinguin una bona visita virtual a casa nostra.

 

 

El món del màrqueting digital és molt dinàmic i ampli, i sorgeixen termes contínuament. Amb aquests, podràs tenir una millor idea i no sentir-te cap estrany quan et parlin del màrqueting digital. Si ho necessites però, a TGDigital et podem ajudar a dissenyar la teva estratègia de màrqueting digital adaptada a les teves necessitats, parlarem el teu idioma 🙂

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.