Estratègies de Comunicació Global

TGD crea, desenvolupa i posa en marxa estratègies de comunicació que ajuden a vendre més, els productes, els serveis, i les marques dels nostres clients. Per això ens contracten. Cada acció persegueix el mateix objectiu: vendre més. Des d’un catàleg fins a la campanya amb més dotació pressupostària, han d’estar concebuts amb aquesta finalitat. Aquesta és la nostra raó de ser i aquesta és la feina que sabem fer bé.

Històric de comunicació global